Gig-ekonomin – vad är det?

Gigekonomi - ta jobb där du är

Vi ska shpocka, googla, tindra och nu ska alla frilansare, egenföretagare och konsulter börja “gigga”. Vad betyder det och var kommer ordet ifrån?

Själv kom jag i kontakt med ordet “gigga” runt 2009 när jag började med stand-up Comedy. Tidigare hade jag bara hört det i engelsktalande filmer; när ett band skulle lira eller någon anlitade en hit-man. Jag googlade runt och fann ett flertal artiklar om den nya flexibla arbetsmarknaden – gig-ekonomin, och ordet “gigga” i det här sammanhanget kommer just därifrån.

Gig-ekonomin startatade i USA

Gig-ekonomin uppkom i USA i slutet på 2008 efter Lehman Brothers kraschen och innebär att man går från fast anställning till egenföretagare och som tar tar kortare uppdrag eller s.k. “gig”, ofta utifrån digitala plattformar.
Idag är drygt 20-30% av arbetsstyrkan i USA och Europa en del av gig-ekonomin, visar en studie från McKinsey. I Sverige utgör “gigarna” redan drygt 20% men den siffran förväntas öka den närmaste framtiden. Enligt en undersökning från Manpower visade det sig att 9 av 10 svenskar kunde tänka sig att i framtiden välja bort en fast anställning mot att gigga.

Vilka egenskaper bör man ha

För att bli en framgångsrik giggare, enligt ComputerSweden, bör man:

  • kunna skapa förtroende
  • kommunicera och lyssna
  • ha erfarenhet och vara självständig
  • lösa problem
  • gilla förändringar
  • vilja utvecklas
  • ha bra självförtroende
  • vara ett socialt geni

2016 utsåg språkrådet i Sverige ‘gigekonomi’ till ett nyord.