Creative Commons

Creative Commons – vad är det?

Många tror att allt på internet är ”gratis” och att om det finns där får man använda det!
Så är det naturligtvis inte!

Upphovsrätten gäller även på internet. Alltså har du skapat en bild, ett musikstycke eller en film så är det du som skapare som har upphovsrätten till det och har ensamrätten att bestämma hur detta ska få användas av andra. Creative Commons är ett licenssystem som bygger på upphovsrätten – men gör det lite enklare att dela med sig av dina alster. Istället för att DU SKA fråga ägaren om lov att få använda t.ex. en bild FÅR DU nu tillstånd av ägaren.

Creative Commons är en ideell organisation som startades 2001 av den amerikanska juridikprofessorn Lawrence Lessig tillsammans med Hal Abelson och Eric Eldred och med stöd från Center for the Public Domain. (Källa: wikipedia)

Creative Commons har fyra villkor:

 Creative Commons BY - Erkännande Creative Commons NC - icke kommersiellt Creative Commons SA - Dela Lika Creative Commons ND - Inga Bearbetningar

Bild 1. Erkännande (CC BY) – Du måste tala om vem som gjort verket. Detta finns med i alla licenser och kan inte tas bort.
Bild 2. Icke kommersiellt (CC NC) – Du får använda verket – MEN inte i kommersiella sammanhang.
Bild 3. Dela lika (SA) – Du får bearbeta verket – MEN om du bearbetar det och vill sprida det måste du sprida det under licens som det ursprungliga verket.
Bild 4. Inga bearbetningar (ND) – Du får använda verket fritt men inte bearbeta det.

Dessa fyra villkor kan sättas ihop till sex olika licenser:

Creative Commons licenserna

CC Erkännande (BY)
CC Erkännande Dela lika (BY-SA)
CC Erkännande Icke kommersiellt (BY-NC)
CC Erkännande Icke kommersiellt Dela lika (BY NC SA)
CC Erkännande Inga bearbetningar (BY ND)
CC ErkännandeIcke kommersiellt Inga bearbetningar (BY NC ND)

Se en otroligt lättförståelig och informativ film från IIS