Internet

Internet – vad är det?

Jag har insett att många har uppfattningen av att internet och webben är samma sak – men så är det ju självfallet inte. Låt oss reda ut begreppen… Webben vs. Internet Internet är ett system av sammankopplade dator-nätver som alla använder samma protokoll (regler) för att prata med varandra. Internet-nätverk möjliggör kommunikations- och (data)delningsaktiviteter som t.ex. att …

Internet – vad är det? Läs mer »